Suomen Tietokeskus


Suomen Tietokeskus kerää yhteen olennaista tietoa

Suomen Tietokeskus valvoo suomalaista viestintäkenttää.

STK myös tutkii media-alan kokonaistasoa.

STK vastaa siis valtakunnallisesta tiedotusvalvonnasta.

STK:n Toiminta-ajatukset


Suomi on arvokas maa. Suomessa on paljon tietoa ja osaamista.

Suomi on hieno maa. Suomessa on paljon viisautta ja ymmärrystä.


STK pyrkii kaikilla toiminnoillaan kehittämään Suomen valtakunnallista kokonaisvaltaista toimivuutta ja sujuvuutta,

sekä käytännön tasolla tapahtuvaa yleistä kehitystä.


Kokoamme yhteen olennaista tietoa valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti merkittävistä asioista. Tuomme myös yhteen laajan kirjon eri osaamisalueiden tietotaitoa, sekä monia katsantakantoja sovellettavaksi.SKTP

Suomen Kansallinen Tietopankki


SKTP kerää valtakunnallisesti merkittävää tietoa ja kokoaa, koostaa ja julkaisee olennaisimmat asiasisällöt tiedoituksin.

SKTP on puolueeton tiedon hankkimiseen, hyödyntämiseen ja jalostamiseen keskittyvä yleishyödyllinen tietolaitos.

Tietojenkäsittelykäytänteet  on määritelty vastaamaan vaativien tietomäärien käsittelyyn vaadittavia toiminnallisia tavoitteita.


Ajantasaiset turvallisuus- ja tietojärjestelmäsovellutukset on kehitetty kansallisessa yhteistyössä ja vahvistettu kansainvälisten huippuosaajien toimesta.

Jäsennelty vuorovaikutteinen yhtenäisrakenne kaikissa tietojärjestelmien sijainneissa takaa perusteellisen toiminnallisen suorituskyvyn yleisen

tiedon käsittelyyn liittyvissä ympäristössä.