STK


STK

SUOMEN TIETOKESKUS

 

VASTAA TIEDOTUKSESTA

VALVOO VIESTINTÄÄ


Suomen Tietokeskuksen Periaatteet

Suomen Tietokeskuksen valtakunnallinen tehtävä on valvoa tiedotusta, jakaa tietoa ja tutkia valtakunnallisesti tärkeitä kysymyksiä.

SKTP eli Suomen Kansallinen Tietopankki on STK:n keräämä Tietopankki Suomen Valtakunnan kannalta merkittävästä ja tärkeästä tiedosta.

SKTP:n selvitystyöryhmät hankkivat jatkuvasti ajankohtaisinta, oikeellisinta ja selkeimmin ymmärrettäväksi paketoitua korkealaatuista tietoa,

joka on sovellettavissa vastauksena kaikkiin kansalaisia askarruttaviin kysymyksiin.

Itsenäinen

 

STK toimii itsenäisen Suomen Valtakunnan korkeimman edun mukaisesti.

Vapaa

 

STK on vapaa ja suomalaista vapautta edistävä tietotoimisto.

Puolueeton

 

STK on puolueettoman totuuden asialla ja pyrkii kaikessa toiminnassaan kehittämään valtakunnallista puolueettomuuttamme.

STK-TOIMINTA

01

Asiakaspalvelu & Suhdetoiminta

 

VASTAA KYSYMYKSIIN

RATKAISEE ONGELMIA 

04

Koordinointi & Aikataulutus

 

JÄRJESTÄÄ TIEDONHAKUA

KOORDINOI TIEDONVÄLITYSTÄ

02

Viestintä & Tiedotus

 

VASTAA VIESTINNÄSTÄ

VALVOO TIEDOTUSTA

05

Valvonta & Arvioinnit

 

VALVOO VALTAKUNNALLISTA TIEDOTUSTA

ARVIOI TOIMINNALLISTA TIETOPÄÄOMAA

03

Talous & Hallinto

 

VALVOO HALLINNOLLISIA JÄRJESTELMIÄ

VASTAA TALOUDEN MÄÄRÄAIKAISRAPORTEISTA

06

Kulttuuri & Kannustimet

 

EDISTÄÄ KULTTUURIN KEHITTÄMISTÄ

KANNUSTAA TIEDONHAKUUN

SUOMEN TIETOKESKUS

SKTP

Suomen Kansallinen Tietopankki

Kaikki oikeudet pidätetään. STK, 2020.